دندانپزشک، متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
بورد تخصصی دانشگاه تهران

نظام پزشکی: ۵۷۱۲۴